Tärkeitä lukuja

Kilometrikorvaus0,42€
+7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta
+11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista
+3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa
+3 senttiä kilometriltä kutakin mukana matkustaa henkilöä kohden, joiden kuljetus on työnantajan asiana
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia)42,00 €
Osapäiväraha (yli 6 tuntia)19,00 €
Ateriakorvaus10,50 €
Puhelinetu20,00 €
Ravintoetu6,50€
Sotu maksu bruttopalkasta 16-67 vuotiaat0,86%
Tyel (keskim.) bruttopalkasta 17-67 vuotiaat25,30%
työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat
6,35%
työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet
7,85%
Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17-64 -vuotiaita työntekijöitä2,55%
työnantajan osuus 2 044 500,00€ palkkasummaan asti
0,65%
Työttömyysvakuutusmaksu yli 2 044 500,00 € palkasta4,50%
työnantajan osuus yli 2 044 500,00 € palkasta2,60%
Osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)1,57%
työnantajan osuus0,65%
Ryhmähenkivakuutus keskimäärin0,07%
"Tapaturmavakuutus alasta riippuen
Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan
Sinun ja yrityksesi palveluksessa
Kirjanpitäjä
Terhi Manninen
Tilitoimisto Tilikausi Oy | 0400 367 157 | terhi.manninen-ät-tilikausi.fi