Tärkeitä lukuja 2019

Kilometrikorvaus 0,43€
+7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta
+11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista
+3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa
+3 senttiä kilometriltä kutakin mukana matkustaa henkilöä kohden, joiden kuljetus on työnantajan asiana
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 42€
Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 19€
Ateriakorvaus 10,5€
Puhelinetu 20€
Ravintoetu 6,60€
Sotu maksu bruttopalkasta 16-67 vuotiaat 0,77%
Tyel (keskim.) bruttopalkasta 17-67 vuotiaat 0,252
– työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat
6,75%
– työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet
8,25%
Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17-64 -vuotiaita työntekijöitä 2,00%
– työnantajan osuus 2 086 500,00€ palkkasummaan asti
0,50%
Työttömyysvakuutusmaksu yli 2 044 500,00 € palkasta 3,55%
– työnantajan osuus yli 2 086 500,00 € palkasta
2,05%
Osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) 1,28%
– työnantajan osuus
0,50%
Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07%
Tapaturmavakuutus alasta riippuen
Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan
Tilitoimisto Tilikausi Oy | 0400 367 157 | terhi.manninen-ät-tilikausi.fi