Tilitoimisto palvelut

Kirjanpito

Tositeaineiston asiasisällön tarkistaminen

Aineiston järjestäminen

Kirjanpidon tekeminen, arvonlisäveron laskeminen ja ilmoittaminen viranomaisille

Asiakkaalle sovitut kirjanpitoraportit, -tulosteet sekä arvonlisäveron maksulomakkeet

Palkkakirjanpito (lakisääteinen aineisto )

Veroilmoitukset

Tilinpäätöksen laadinta

Tasekirja ja tase-erittelyt

Tilintarkastuksesta huolehtiminen

Tehdyn kirjanpidon läpikäynti asiakkaan toivomalla tavalla ja neuvontapalvelu sisältyvät kirjanpito veloitukseen

Perinteinen kirjanpito

Asiakas toimittaa kirjanpitoaineiston tilitoimistoon. Tuomalla, postilla tai sähköpostilla. Tiliotteet, osto- ja myyntilaskut, palkat ja kaikki muut tarvittavat paperit.

Osittain sähköinen kirjanpito

Ei vaadi käyttäjätunnusta. Tiliotteet tulevat automaattisesti kirjapito-ohjelmaan, kirjanpitäjällä ei ole pääsyä pankkitilille. Muu materiaali toimitetaan erikseen kirjanpitäjälle: tuomalla, postilla tai sähköpostilla.

Myyntilaskut voidaan tehdä ohjelmalla (joko yrittäjä tai kirjanpitäjä), katso kohta myyntireskontra.

Osa ostolaskuista voi tulla suoraan ohjelmaan e-laskuna, jolloin ne lähetetään asiakkaalle sähköpostilla.Asiakas hoitaa itse laskujen ja palkkojen maksun tai katso kohta ostoreskontra.

Sähköinen kirjanpito

Vaatii maksullisen käyttäjä tunnuksen

Tiliotteet ohjelmaan

Myyntilaskut ja myyntireskontra (asiakas tai tilitoimisto)

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskujen maksu (ilman verkkopankkitunnuksia)

Ostolaskujen sähköinen kierrätys

Kaikki tapahtumat tallentuu internet arkistoon

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskujen maksu (ilman verkkopankki tunnuksia), ostolaskujen sähköinen kierrätys. Kaikki tapahtumat tallentuu internetarkistoon.

Ostoreskontra

Ostoreskontra = luettelo saapuneista ostolaskuista, niiden maksamisesta ja maksamattomista ostolaskuista.

Ohjelmalla seurataan ostovelkoja: kuka ja mitä on laskutettu, mitkä ostolaskut on maksettu ja mitkä on maksamatta. Asiakas hyväksyy ostolaskut (sähköinen ostolaskujen kierrätys).

Ostoreskontran hoito ohjelmalla (tilitoimisto). Ostolaskut joko paperilla, sähköpostilla tai e-laskuina kirjanpitotoimistoon.

Hyväksytyt laskut maksetaan ohjelman kautta (ilman verkkopankki tunnuksia). Kirjanpitäjän hoitaessa ostoreskontraa asiakkaalle lähetetään listat: ostolaskuista, maksetut ja maksamattomat ostolaskut tai arkistotunnuksella voi itse seurata ostolaskuja, maksettuja ja maksamattomia ostolaskuja.

Arkisto toimii Internet selaimella.

Myyntireskontra

Myyntireskontra = luettelo lähetetyistä myyntilaskuista, niiden suorituksista ja maksamattomista myyntilaskuista.

Ohjelmalla seurataan myyntisaamisia: mitä on laskutettu, mitkä myyntilaskut on maksettu ja mitkä on maksamatta.

Myyntilaskut ja myyntireskontra ohjelmalla (asiakas tai tilitoimisto). Myyntilaskut joko paperilla, sähköpostilla tai e-laskuina. Myyntilaskutus ohjelmassa on asiakasrekisteri, asiakaskohtainen tiliote (myyntisuoritukset ja maksamattomat laskut), tuotekortisto ja asiakaskohtainen hinnasto. Helppo tehdä muistutus- ja korkolaskut.

Kirjanpitäjän hoitaessa laskutusta asiakkaalle lähetetään listat laskutetuista, maksetuista ja maksamattomista myyntilaskuista tai arkistotunnuksella voi itse seurata myyntiä, tilille tulleita myyntisuorituksia ja maksamattomia myyntilaskuja.

Arkisto toimii Internet selaimella.

Tärkeä osa yrityksen menestyksessä on oikein ja tehokkaasti hoidettu myynti- ja ostoreskontra.

Me teemme sen ammattitaidolla ja näin yritys säästää aikaa ja rahaa.

Tilitoimisto Tilikausi Oy | 0400 367 157 | terhi.manninen-ät-tilikausi.fi